skip to Main Content

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en transacties met Stichting Via Berlin.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Via Berlin gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Via Berlin kan je persoonsgegevens verwerken omdat je deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier voor de nieuwsbrief op de website van Via Berlin of bij een voorstelling, aan Via Berlin hebt verstrekt.
Via Berlin kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• leeftijd
• geslacht
• organisatie

WAARVOOR VIA BERLIN DEZE GEGEVENS GEBRUIKT

Via Berlin verwerkt je persoonsgegevens om je maximaal vijf keer per jaar middels een nieuwsbrief op de hoogte te kunnen brengen van voorstellingen en ander nieuws rondom Via Berlin. Daarnaast kunnen ze nodig zijn om te kunnen toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw postcode en woonplaats geanonimiseerd in bezoekersanalyses. Daarnaast kan het voorkomen dat we onze trouwe klanten een mailing sturen op basis van bezoekhistorie. Als trouwe klant gaan we ervan uit dat u prijs stelt op informatie, die we zorgvuldig op basis van uw voorkeuren samenstellen, en waarbij de inbreuk op uw privacy relatief klein is.
Gegevens m.b.t. geboortedatum en geslacht kunnen wij verzamelen om te kunnen toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw geboortedatum en geslacht geanonimiseerd in bezoekersanalyses. De wettelijke grondslagen op basis waarvan we deze gegevens bewaren zijn ‘gerechtvaardigd belang’ en ‘toestemming’.

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

NIEUWSBRIEF

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Via Berlin gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de VS en door Via Berlin is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN

Via Berlin verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

Via Berlin maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe en hoe vaak gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het IP-adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Via Berlin te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Via Berlin heeft hier geen invloed op. Via Berlin heeft Google geen toestemming gegeven om via Via Berlin verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES

Google Analytics plaatst op de computer van de gebruiker een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de browser worden opgeslagen op deze computer bij het bezoek aan onze website. Deze cookies hebben als doel onze dienstverlening en website te optimaliseren:
Google Analytics gebruikt ‘tracking cookies’ om het gebruik van de website in kaart te brengen met als doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten. De cookies worden niet gebruikt om het gedrag van de (unieke) bezoeker in kaart te brengen.

VIDEO’S

De video’s op de website van Via Berlin zijn via YouTube te bekijken. Als je zo’n video laadt, verstuurt jouw browser bezoekersgegevens waaronder het IP-adres aan YouTube.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING

Via Berlin behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Via Berlin adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Via Berlin wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen bekend worden gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Graag wijzen we u op uw rechten als betrokkene, wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in onze database.

  • Recht op informatie: u heeft het recht om aan ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Recht op inzage: u heeft het recht om uw gegevens in te zien.
  • Correctierecht: u heeft het recht om een verzoek tot correctie van uw gegevens in te dienen.
  • Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: u heeft het recht om aan ons te vragen dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u bijvoorbeeld nog een voorstelling bij ons bezoekt, dan blijven uw gegevens tot en met het bezoek nog in onze database aanwezig. Daarna zullen wij uw gegevens conform uw verzoek anonimiseren en verwijderen we alle herleidbare persoonsgegevens.
  • Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): u heeft het recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat u deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verantwoordelijke.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail (info@viaberlin.nl) waarin u aangeeft van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw bericht reageren op uw verzoek.

HOE ZIJN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

Via Berlin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Via Berlin maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Via Berlin verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Via Berlin via info@viaberlin.nl.

CONTACT

Stichting Via Berlin is als volgt te bereiken:
Postadres: Archangelkade 15c, 1013 BE Amsterdam
E-mailadres: info@viaberlin.nl

29/05/2018

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* Deze velden zijn verplicht

Back To Top