skip to Main Content

Breaking the Silence

 

Breaking The Silence is het liefdesverhaal van een vrouw onder het juk van een dictatoriaal regime. Haar man is verdwenen. Hij was een begenadigd en dwarse componist, de vrouw een talentvol celliste in dienst van het regime. Wanneer de man op een dag spoorloos verdwijnt, begint de vrouw een koortsachtige en gevaarlijke zoektocht die haar dwars door hun verleden voert. Heeft haar man haar verraden? Is hij slachtoffer van het systeem? Wat is er in de loop der jaren tussen hen veranderd? Via muziek van Sjostakovitsj en oude tape-opnamen probeert zij de gebeurtenissen te reconstrueren wat uiteindelijk haar leven ingrijpend zal veranderen.

De muziek van Sjostakovitsj en Ligeti wordt speciaal bewerkt voor het Berlage Saxophone Quartet. Peter Vigh schrijft nieuwe composities voor taperecorder waarin tekst en instrumentarium met elkaar verweven zijn.

Via Berlin is het muziektheatergezelschap van Dagmar Slagmolen en Rosa Arnold en is in 2008 ontstaan onder de vleugels van Orkater/De Nieuwkomers. Voor Breaking the Silence werkt Via Berlin voor het eerst samen met Berlage Saxophone Kwartet. Een geweldige combinatie. Componist Peter Vigh en artistiek leider Dagmar Slagmolen delen een gezamenlijke fascinatie voor Rusland en het leven in een dictatuur. Het blazersensemble voegt met hun komst een nieuwe kleur toe aan het palet van Via Berlin.

Credits

ConceptDagmar Slagmolen, Peter Vigh
SpelDagmar Slagmolen
StemPorgy Fransen
MuziekBerlage Saxophone Quartet: Lars Niederstrasser, Peter Vigh,
David Cristóbal Litago, Eva van Grinsven / Juani Palop.
RegieRia Marks
Choreografie/StagingPim Veulings
CompositieDmitri Shostakovitsj, György Ligeti en Peter Vigh
TekstSophie Kassies
DecorMichiel Voet
KostuumsDieuweke van Reij
GeluidsontwerpRobert van Delft
LichtontwerpStefan Dijkman
Muzikale dramaturgie Rosa Arnold/ Sytze Pruiksma
ModeratorSophie van Hoorn
GeluidFemke Diemer

Maak kennis met ons uitgebreide verdiepingsprogramma De Ontmoeting waarin wij met wisselende gastsprekers in gesprek gaan en reflecteren op de inhoud van onze nieuwe voorstelling Breaking the Silence.

In De Ontmoeting gaan artistiek leider Dagmar Slagmolen en componist Peter Vigh in gesprek met prominenten en jonge denkers uit de wereld van filosofie, wetenschap, kunst en politiek. De Ontmoeting biedt verdieping op de inhoud van de voorstelling en geeft inzicht in het maakproces. Uw gespreksmoderator is filosofe Sophie van Hoorn. Blijft u na afloop van de voorstelling zitten? Wij ontmoeten u graag in de zaal van het theater! Toegang is gratis. Kunt u niet aanwezig zijn? De ontmoetingen worden integraal opgenomen en als podcast op onze website en social media aangeboden.

Agenda

21 sept | Toneelschuur Haarlem | Joep Bertrams
29 sept | Theater Rotterdam | Leo Samama
1 nov | Stadsschouwburg Groningen | Coen Simon
16 nov | LUX Nijmegen | Szabolcs Vigh
21 nov | Theater aan het Spui Den Haag | Sjeng Scheijen
30 nov | Stadsschouwburg Utrecht | Eva Rovers
1 dec | Theater Ins Blau Leiden | Maarten Doorman
7 dec | Theater Bellevue Amsterdam | Jan Brokken

 

Foto: Nichon Glerum


De Ontmoeting met politiek cartoonist Joep Bertrams


In onze eerste Ontmoeting gaan wij in gesprek met politiek cartoonist Joep Bertrams. Samen met hem reflecteren we op de voorstelling en staan we expliciet stil bij de verhouding tussen satire en het vrije woord.

Biografie Joep Bertrams
Joep Bertrams verzorgde tot begin 2011 de dagelijkse politieke prent in Het Parool, vanaf april 2011 werkt hij als politiek tekenaar voor onder meer De Groene Amsterdammer, de Limburger en de Leeuwarder Courant Behalve in bovengenoemde bladen worden zijn tekeningen regelmatig internationaal gepubliceerd zoals in Courrier International, France24, Le Monde, Tagesanzeiger Politico en andere media. Naast zijn politieke prenten maakt hij opiniërende prenten voor diverse tijdschriften en periodieken.


De Ontmoeting met componist en musicoloog Leo Samama


Onze tweede Ontmoeting staat volledig in het teken van het Achtste Strijkkwartet van Dmitri Sjostakovitsj. Dit Achtste Strijkkwartet vormt de rode draad van onze voorstelling. Samen met componist en musicoloog Leo Samama duiken we in de verschillende verwijzingen en citaten van dit beroemde stuk.

Biografie Leo Samama
Leo Samama studeerde muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen in 1977 was hij tot 1988 docent muziek/ cultuurgeschiedenis aan het Utrechts Conservatorium. Daarna van 1988 tot en met 1991 was hij als docent voor muziek van de 20e eeuw verbonden aan de vakgroep muziekwetenschap van de Faculteit der Letteren van Rijksuniversiteit Utrecht.
Vanaf 1991 was Samama enkele jaren verantwoordelijk voor de ondersteuning van de artistieke leiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Daarop was hij van 1994 tot 2002 artistiek coördinator van het Residentie Orkest en tot 2010 directeur van het Nederlands Kamerkoor. Als publicist heeft Samama vele artikelen en meerdere boeken geschreven, waaronder Nederlandse muziek in de 20-ste eeuw en Alphons Diepenbrock – Componist van het vocale.


Foto: Harry Cock

De Ontmoeting met filosoof Coen Simon


Tijdens deze Ontmoeting gaan we in gesprek met filosoof Coen Simon. Naar aanleiding van zijn recent verschenen boek Oordeel zelf. Waarom niemand hetzelfde wil en iedereen hetzelfde doet (2017) reflecteren we vanuit een hedendaags perspectief op de voorstelling. ‘De paradox van deze tijd is dat geïndividualiseerd en geïnformaliseerd als we zijn niemand hetzelfde lijkt te willen, maar iedereen toch hetzelfde doet’, aldus Simon. Hoe verhoudt de voorstelling zich tot deze mogelijke schijn van individualiteit en uniciteit?

Biografie Coen Simon
Coen Simon (1972) is schrijver, kinderboekenschrijver, filosoof en mede-oprichter van de filosofische denktank Nieuw Licht. Zijn essays in NRC Handelsblad, nrc.next, Trouw en De Correspondent zijn spraakmakend in het publieke debat. Van hem verschenen onder meer de boeken Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden, Het huishouden van onze verlangens, Wachten op geluk en Oordeel zelf. Hij won de Socratesbeker met En toen wisten we alles. De jury schreef: ‘In een bedrieglijk lichtvoetige stijl behandelt hij de ongemakken en eigenaardigheden van het moderne leven.' Zijn werk is in vertaling verschenen in onder meer Duitsland, Egypte en Spanje.
'Toegankelijk en inspirerend filosoferen over de grote vragen van deze tijd is een kunst die slechts weinigen verstaan. Aan Coen Simon is dat meer dan toevertrouwd.' – Rob Wijnberg, hoofdredacteur De Correspondent.


De Ontmoeting met theoloog Szabolcs Vigh


In deze Ontmoeting gaan we in gesprek met theoloog Szabolcs Vigh, een levende getuige van de historische gebeurtenissen in Centraal-Europa in de twintigste eeuw. Aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen gedurende zijn leven in Budapest onder het communistisch regime en de Hongaarse Opstand in 1956 reflecteren we samen op de voorstelling. Hoe verhoudt de voorstelling zich tot het communistisch Hongarije o.l.v. de Sovjet-Unie?

Biografie Szabolcs Vigh
Szabolcs Vigh is geboren op 19 november 1934, te Budapest. Volkomen haaks op de goddeloze ideologie van de communisten start hij in 1953 met de studie Theologie aan de Katholieke Theologische Faculteit in Budapest.

Bij het uitbreken van de Hongaarse Opstand in oktober 1956 gaat hij samen met studiegenoten de straat op om te helpen waar nodig. Op 3 november zorgt hij er met anderen voor dat het geheim archief van het Communistische Staatssecretariaat voor Kerkelijke Zaken naar een veilige plaats wordt gebracht. Dit om te voorkomen dat ‘buitenstanders’ de inhoud ervan voor politieke doeleinden gaan gebruiken. Na het neerslaan van de opstand vlucht zijn familie naar Nederland. Hijzelf blijft in Hongarije, wordt lid van een ondergrondse verzetsgroep en in juni 1957 gearresteerd. In het proces tegen priesters en theologie studenten is hij nummer 4 van de 17 aangeklaagden. Waarschijnlijk als gevolg van internationale interventie (VN) wordt hij begin december tijdens het proces samen met anderen op vrije voeten gesteld. Op 10 januari 1958 wordt zijn zaak geseponeerd en in november 1958 wordt hij tot priester gewijd.

Vigh promoveert in 1971, ‘summa cum laude’, op het onderwerp van de ethische waardering van de geboorteregeling in de katholieke kerk. Hij publiceert meerdere malen in de Hongaarse katholieke tijdschriften Vigilia en Teológia over de geboorteregeling in het dagelijkse pastorale werk. In 1976, twintig jaar na de Hongaarse Opstand, emigreert Vigh naar Nederland. Vanaf 1976 is hij werkzaam op de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg, eerst als onderzoeker, later als documentalist bij de bibliotheek. Sinds 1999 is hij met pensioen.


De Ontmoeting met slavist Sjeng Scheijen


Tijdens onze Ontmoeting met slavist Sjeng Scheijen reflecteren we vanuit een historisch en hedendaags perspectief op de maatschappijkritische kunsten in Rusland. Met zijn specialisme in de Russische kunst van de vroegtwintigste eeuw en zijn kennis over de actuele situatie in Rusland biedt Scheijen een breder perspectief op de thematiek van onze voorstelling.

Biografie Sjeng Scheijen
Sjeng Scheijen is slavist en specialist in de Russische cultuur van het begin van de twintigste eeuw. Zijn biografie over de Russische kunstvernieuwer Sergei Diaghilev werd internationaal geroemd en is in vele talen vertaald. Scheijen maakte vele succesvolle tentoonstellingen met Rusissche kunst voor onder andere het Groninger Museum, the National Gallery London, het Bonnefantenmuseum en het Drents Museum. Voor de Volkskrant schrijft hij over Russische literatuur. Zijn nieuwste boek dat begin 2018 zal verschijnen is getiteld De Avant-gardisten en handelt over de dramatische geschiedenis van Avant-garde kunstenaars als Kazimir Malevitsj en Vladimir Tatlin in de Sovjet- Unie.


Foto: Niels Vlug

De Ontmoeting met cultuurhistorica Eva Rovers


In onze Ontmoeting met cultuurhistorica Eva Rovers gaan we in gesprek over (moderne) vormen van verzet n.a.v. haar recent verschenen pamflet Ik kom in opstand, dus wij zijn. Nieuw Licht op verzet (2017). Geïnspireerd door Albert Camus De mens in opstand (1951) roept Rovers op tot verzet buiten onze digitale én ideologische comfortzones. Echt verzet. Hoe verhoudt de voorstelling zich tot haar ideeën?

Biografie Eva Rovers
Eva Rovers is auteur van de veelgeprezen biografieën van Helene Kröller-Müller en Boudewijn Büch. Daarnaast schreef zij o.a. het pamflet Ik kom in opstand, dus wij zijn. Nieuw Licht op verzet, over verzet in digitale tijden. Geïnspireerd door Albert Camus, maakte zij van dit pamflet een vurig pleidooi voor kritisch denken. Momenteel werkt zij aan een filosofisch handboek over opstand: Practivisme. Een handboek voor heimelijke rebellen. Hierin gaat zij te rade bij filosofen, opstandige bejaarden, smartphone-demonstranten en vele anderen om te ontdekken hoe je verandering teweeg kan brengen - ook als je geen doorgewinterde rebel bent.De Ontmoeting met filosoof Maarten Doorman


Tijdens onze Ontmoeting met cultuurfilosoof Maarten Doorman gaan we in gesprek over kunst als (mogelijke) bron van kritiek. ´In de kunsten is niets wat het is. Kijk maar: je ziet niet wat je ziet. Maar van de politiek en van de moraal wordt juist ondubbelzinnigheid verlangd. Hoe kan kunst dan politiek of moreel zijn?´, aldus Doorman. Een Ontmoeting over het spanningsveld tussen kunst en politiek activisme; een spanningsveld waar ook de personages uit de voorstelling mee worstelen.

Biografie Maarten Doorman
Maarten Doorman is schrijver en doceert cultuurfilosofie aan de Universiteit Maastricht. Hij is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Duitse cultuur aan de VU namens het DIA Amsterdam. Bekende boeken van hem zijn De romantische orde (2004), Rousseau en ik (over authenticiteit, 2012) en De navel van Daphne (over kunst en engagement 2016).Foto: Jelmer de Haas

De Ontmoeting met schrijver Jan Brokken


In onze laatste Ontmoeting gaan we in gesprek met schrijver Jan Brokken. Met zijn werken Baltische zielen (2010) en De gloed van Sint-Petersburg (2016) is hij nauw verwant aan de inhoud van onze voorstelling. Een afsluitende Ontmoeting over de levens van beroemdheden en gewone mensen uit het communistisch Rusland: componisten en dissidenten, gekken en genieën, wanhopigen en geliefden. Kortom, een Ontmoeting over de personages uit onze voorstelling.

Biografie Jan Brokken
Jan Brokken (1949) is schrijver van romans, reisverhalen en literaire non-fictie. Hij debuteerde met De provincie en schreef onder andere De regenvogel, De blinde passagiers, De droevige kampioen, Mijn kleine waanzin, Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin en In het huis van de dichter. Veel van zijn romans zijn in diverse talen vertaald en verfilmd. Als schrijver heeft hij internationale faam verworven - The New York Times prees Jungle Rudy als een meesterwerk van verhalende non-fictie. Met Baltische zielen schreef hij een baanbrekend en grensverleggend boek, met De Vergelding bereikte hij een breed en groot publiek. Met De Kozakkentuin bewijst hij zich opnieuw als een verteller van formaat.

DagDatumTijdTheaterStadTickets
vr15/12/201720:15De Weijer | Nagesprek met makers Boxmeer
do14/12/201720:30Verkadefabriek | Nagesprek met makersDen Bosch
wo13/12/201720:30De LaweiDrachten
za09/12/201720:30Theater BellevueAmsterdam
vr08/12/201720:30Theater BellevueAmsterdam
do07/12/201720:30Theater Bellevue | De Ontmoeting met Jan BrokkenAmsterdam
ma04/12/201712:30ConcordiaEnschede
vr01/12/201720:30Ins Blau | De Ontmoeting met Maarten DoormanLeiden
do30/11/201720:30Stadsschouwburg Utrecht | De Ontmoeting met Eva RoversUtrecht
za25/11/201720:15Theater Hof 88Almelo
do23/11/201720:00Schouwburg Amstelveen | InleidingAmstelveen
di21/11/201720:15Theater aan het Spui | De Ontmoeting met Sjeng ScheijenDen Haag
za18/11/201720:30De Goudse SchouwburgGouda
vr17/11/201720:30De Lieve VrouwAmersfoort
do16/11/201720:30LUX | De Ontmoeting met Szabolcs VighNijmegen
do02/11/201720:30De Vest | Nagesprek met makersAlkmaar
wo01/11/201720:15Stadsschouwburg Groningen | De Ontmoeting met Coen SimonGroningen
vr06/10/201720:30Schouwburg KunstminDordrecht
do05/10/201720:30Groene EngelOss
za30/09/201720:30Theater de VerbeeldingPurmerend
vr29/09/201720:30Theater Rotterdam | De Ontmoeting (nagesprek)Rotterdam
do28/09/201720:30JunushoffWageningen
za23/09/201720:30Toneelschuur Haarlem
vr22/09/201720:30Toneelschuur, premièreHaarlem
do21/09/201720:30Toneelschuur Haarlem
wo20/09/201720:30Toneelschuur Haarlem
di19/09/201720:00Schouwburg De MeerseHoofddorp
za19/08/201714:00Grachtenfestival, Singelkerk Amsterdam
vr18/08/201719:30Grachtenfestival, Singelkerk Amsterdam
vr18/08/201717:00Grachtenfestival, Singelkerk Amsterdam
do17/08/201719:30Grachtenfestival, SingelkerkAmsterdam
do17/08/201717:00Grachtenfestival, SingelkerkAmsterdam
wo16/08/201719:30Grachtenfestival, Singelkerk Amsterdam
wo16/08/201717:00Grachtenfestival, SingelkerkAmsterdam
di15/08/201719:30Grachtenfestival, SingelkerkAmsterdam
zo18/06/201712:00Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
zo18/06/201709:30Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
za17/06/201712:00Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
za17/06/201709:30Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
vr16/06/201712:00Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
vr16/06/201709:30Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
do15/06/201712:00Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
do15/06/201709:30Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
wo14/06/201712:00Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
wo14/06/201709:30Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
di13/06/201712:00Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
di13/06/201709:30Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
zo11/06/201712:00Oerol Festival, Natuurtheater De Nollekes - premièreTerschelling
zo11/06/201709:30Oerol Festival, Natuurtheater De Nollekes - premièreTerschelling
za10/06/201712:00Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
za10/06/201709:30Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
vr09/06/201712:00Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
vr09/06/201709:30Oerol Festival, Natuurtheater De NollekesTerschelling
Aanzienlijk indrukwekkend is Breaking de Silence van Via Berlin, dat woorden en muziek tot een aansprekend geheel mengt (...) muziek van Ligeti en Sjostakovitsj met briljante timing gespeeld door het Berlage Saxophone Quartet
Marco WeijersDe Telegraaf
Zij (intens gespeeld door Dagmar Slagmolen) dwaalt koortsig door het stalinistische, hoekige decor van kale bureaus en glazen grensposthuisjes. Ze raakt verstrikt in kafkaëske gedachten, verwoord in een fraai rondcirkelende tekst van Sophie Kassies. ★★★★”
Annette EmbrechtsDe Volkskrant
Associatieve tekstflarden drukken haar angst, haar eenzaamheid en de verbondenheid en tegenstellingen tussen man en vrouw uit. En de muziek weerspiegelt of contrasteert dat. De strakheid van de mis en scène contrasteert prachtig met de speelsheid van de muziek waar de componist voortdurend naar op zoek was. Nooit laat die muziek zich vangen in één betekenis.★★★★”
Hans BransLeeuwarder Courant
Via Berlin kan het. Oude verhalen over componisten in een dictatuur bewerken tot een intrigerende en moderne muziektheatervoorstelling over actuele keuzes (...) Breaking the Silence slaat je met theater, moderne teksten en klassieke muziek om de oren met confronterende vragen.
Dat kunnen alleen de allerbesten.
Youetta VisserCultuurpodiumOnline
Vorm en inhoud vallen perfect samen in muzikaal liefdesverhaal ★★★★
Krachtige theatertaal (...) Muzikale beeldende kunst (...) Schitterende Oerol locatie (...) Dit is een voorstelling die later dit seizoen door de theaters gaat reizen, en dat is terecht. ★★★★
Kester FreriksTheaterkrant
Strak vormgegeven, mooi verteld en muzikaal geweldig uitgevoerd. In alle details- de kostumering, het decor, het geluidsdecor, de spannende choreografie – overheerst een meesterhand. (...) In de regie van Ria Marks is Breaking the Silence een sterk gestilleerde voorstelling geworden waarin alles klopt, inclusief het hartverscheurende slot.
Margriet PrinssenNoord Hollands Dagblad

De makers

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* Deze velden zijn verplicht

Back To Top
×Close search
Search